0345-582068

Zorgverzekering

Vergoedingen zorgverzekering

Wanneer u een basisverzekering heeft en geen diabetes patiënt bent wordt de pedicure behandeling doorgaans niet vergoed door uw verzekering. Hiervoor heeft u een aanvullende verzekering nodig.
Wanneer u wel een aanvullende verzekering heeft moet de pedicure waar u uw voeten laat behandelen geregistreerd staan in het kwaliteitsregister voor pedicure (Procert)


Diabetes
In 2015 hebben er een aantal wijzigingen plaats gevonden in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Ook u kunt hiermee te maken krijgen. Hieronder wordt u geïnformeerd over de veranderingen en waar u op moet letten.
 
Zorgprofielen
Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de podotherapeut of uw behandelend arts, dit kan uw huisarts of internist zijn. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner van uw huisarts. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.
 
Basisverzekering
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven dat ik uw pedicure ben. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met uw pedicure.
 
Aanvullende verzekering
Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

Stap2 voetzorg heeft een contract met podotherapie Toonen en Bentink en Zorggroep Gelders Rivierenland

 
Klik hier om naar de vergelijkingssite Zorgwijzer.nl te gaan.